Medewerkers van speelleercentrum ’t Bolwerk

‘’Draag zorg voor een brede en gevarieerde training in de geesteswetenschappen, de kunst en het spel. Deze activeren en verfijnen de capaciteit van mensen om de wereld door de ogen van iemand anders te zien.” 

Comments are closed.

Skip to content